Sàn gỗ Ekowood có thể được lắp đặt trên những tấm gia nhiệt có nhiệt độ KHÔNG VƯỢT QUÁ 80⁰F / 27⁰C, và đã được kính hoạt trước khi lắp sàn ít nhất 3 tuần.

Trước khi lắp đặt, cần tắt hệ thống sưởi. Chỉ bật lại sau từ 2-3 ngày sau khi hoàn tất lắp đặt, để keo kịp khô. Đối với sàn có hệ thống sưởi thì nên dùng phương pháp floating. Đối với các loại lắp đặt khác, liên lạc nhà phân phối hoặc nhà sản xuất để có thêm chỉ dẫn.